Allmän info

En vägledningssession tar 75 minuter. Du rekommenderas att spela in det som sägs, på kassettband eller digitalt. Pernilla talar i princip oavbrutet under läggningarna, varför det är oerhört svårt att komma ihåg exakt vad som sagts efteråt. För att du själv skall kunna kontrollera och förstå informationen behövs ofta flera genomlyssningar av materialet. I första hand medför du själv all inspelningsutrustning. Det finns en bandspelare att låna för den som ej har egen. Var vänlig notera: fel på inspelningsutrustning, band etc är ingenting som Pernilla tar ansvar för varken under sessionens gång eller i efterhand. Den bandspelare som Pernilla har nu kan bara processa kassettband typ I, dvs undvik typ II/crome för dessa fungerar inte.

Avbokning senare än 48 timmar före bokad tid debiteras till fullt pris om inte en ombokning till ny tid görs direkt. Denna nya tid skall beställas inom en månad från avbokad tid och givetvis sedan respekteras om inte synnerliga skäl finns. Klient som avbokar en tid eller flera utan giltig grund och/eller för sent, alternativt underlåter att komma utan att meddela kommer att faktureras för samtliga tider. Var vänlig att notera att när du beställer tid så ingår du/ni ett avtal. Min vänliga men bestämda rekommendation är: beställ tid först när du verkligen tänker komma! Klient kan anmodas att betala i förskott om flera avbokningar gjorts tidigare. Klient som uteblir utan att meddela är ej välkommen åter.

Pernilla har för närvarande inte möjlighet att erbjuda köp av kassetter då dessa inte går att få tag i.

I Pernillas hem finns ett flertal katter, hund och dessutom ridutrustning för häst. Om du har lindrig allergi mot något av dessa djurslag rekommenderas du att ha medicin till hands eller medicinera i förväg.

Pernilla ger sessioner på svenska eller lättförståelig engelska. Tolk får gärna medtagas, det brukar fungera bra även om vissa ord och nyanser kan gå förlorade.