FAQ

Fråga: Hur ofta kan jag gå till Pernilla?

Svar: En reading varar normalt mellan 6-8 månader upp till ett år. Man bör på något sätt ha tagit till sig och arbetat med informationen man fått och känna att det är någorlunda klart. Varje person får känna sitt intervall, några tycker ett halvår, andra ett år och återigen andra ännu längre. Pernilla rekommenderar inte att man kommer oftare än en gång i halvåret om inte en alldeles särskild fråga eller problem dykt upp.

Fråga: Hur träffsäker och riktig är informationen från Pernilla?

Svar: Man kan beräkna att informationen stämmer till 80 % eller mera. Många menar att ”allt stämmer” medan andra inte tycker så. Det kan krävas en viss självkännedom och öppenhet för att ta till sig informationen. Material som man av någon anledning har förträngt kan naturligtvis upplevas som något främmande. Därför är det återigen viktigt att lyssna upprepade gånger så att man hör vad Pernilla egentligen säger. En del kan ha en tendens att sortera bort det som är positivt, andra lyssnar selektivt och sorterar bort det negativa och detta är något naturligt och beror på människans grundpersonlighet. En annan påverkande faktor är hur man hanterar informationen efteråt, i verkligheten. Ett exempel kan vara den som tittar på en potentiell relation och det ser lovande ut. Om den personen med detta som ”säkerhet” beter sig illa och prövar relationen genom ett negativt beteende så ändras ju förutsättningarna. Detta kan upplevas som att prediktionen var felaktig. Kom ihåg att den egna attityden och det egna beteendet kan ALLTID ändra ”ödet”, både till det positiva och till det negativa…!

Fråga: Finns det någon åldersgräns för att få en reading?

Svar: 18 år eller äldre, annars krävs målsmans tillåtelse. För barn yngre än 15 år är inte denna typ av konsultation rekommenderad.