Hästar som hobby

Välkommen till min flik om hästar och ridning

Much more than any lofty ambitions is the teacher's task to make his pupil understand
the feeling of responsibility a rider must have toward his horse and impress upon him the guiding principle
which must not be forgotten for the sake of exaggerated ambition and greed for ribbons:
your horse should be your friend!
                                 
Alois Podhajsky

Ryttarens utbildning sträcker sig över tre områden:
att lära sig "sits", "känsel" och "inverkan". Av
dessa kan man inte beteckna det ena eller det andra
som det viktigaste, eftersom alla tre är oskiljaktigt
förbundna med och beroende av varandra.
                                
Wilhelm Müseler

Är hästen spänd eller stressad kan den inte utnyttja sin exteriör till fria
och balanserade rörelser. (---) En psykiskt lösgjord häst, som är
harmonisk och har förtroende för ryttaren, är en förutsättning
för att resultatet av utbildningen ska bli bestående.
                         
Bo Tibblin