Om Pernilla

Pernilla Gardeberg (f.-63) har mångårig erfarenhet av personlig vägledning. Sedan juni 2005 driver hon sitt företag Fu Wei Guidance.
Pernilla kombinerar sitt andliga klarseende med en gedigen akademisk utbildning. Hon har en filosofie kandidatexamen i religionsvetenskap och psykologi, i vilken också ingår en specialkurs i kvinnopsykologi. Utöver detta har Pernilla också läst pedagogik. 2010 disputerade Pernilla vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds universitet med sin avhandling; Mirakel, mysterier och moraliteter: Från puritanism till New Age - en religionshistorisk studie av Helen Schucman och A Course in Miracles.

Pernilla har också ett flertal alternativa kortare utbildningar bakom sig, såsom kinesiologi, Acu-Feedback, Reiki I och II, tibetansk buddhism, Bach Flower Remedies, Space Clearing, Feng Shui, Sant Ljus mm.

Pernilla är vegetarian, icke-rökare och avstår till 95% från alkohol. Pernilla dricker inte kaffe och har aldrig använt medvetande-förändrande droger. Detta garanterar klarheten i Pernillas andliga arbete.

Pernilla är inte någon "spåkvinna" som berättar vad den tillkommande skall heta eller vilken färg det är på huset du skall köpa. Istället lägger hon fokus vid medvetandet och hur insikter kan möjliggöra förändringar i livet, på ett inre och yttre plan. Förhållningssättet är pragmatiskt och psykologiskt. Tusentals personer har genom åren uttryckt sin tacksamhet över träffsäkerheten och den goda hjälpen. Många berättar också om hur vissa ting inte stått klart förrän de lyssnat på inspelningen flera gånger. Det är en anledning till att Pernilla starkt rekommenderar att sessionen spelas in. Att lyssna på inspelningen flera gånger leder till en fördjupad förståelse och det ger dig dessutom möjligheten att återkomma om du vill fråga om något specifikt. Mycket av vägledningen ges till Pernilla i form av liknelser och brukar vara ganska lätt att förstå, men vissa ord och uttryck kan självklart vara mera komplicerade. Tänk på att Pernilla uttrycker sig i ett inspirerat flöde under sessionen och har svårt att komma ihåg i efterhand vad som sagts. Därför blir inspelningen en säkerhet för båda parter så att inte missförstånd uppstår i onödan!